Com.press

e-wydania

Materiały otagowane: social media

Profile czasopism z zakresu nauk społecznych w wybranych mediach społecznościowych

ABSTRAKT
Celem artykułu jest określenie rodzaju informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych, służących promocji czasopism, a także ustalenie intensywności/częstotliwości, z jaką są one publikowane. Analizie poddano strony, profile wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych, prowadzone w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter.

Zaprzeczenie jako forma oswajania sytuacji kryzysowej . Teorie spiskowe wokół pandemii wywołanej koronawirusem wśród społeczności internetowych

Denial as a Form of Adjusting to a Crisis Situation: Conspiracy Theories about the Coronavirus Pandemic among Internet Communities
ABSTRAKT
Artykuł porusza problematykę teorii spiskowych koncentrujących się wokół pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, potocznie zwanym koronawirusem. Teorie te stały się sposobem reakcji na doświadczenie sytuacji kryzysowej i to właśnie jej zdefiniowanie stanowi punkt wyjścia dla rozważań. W dalszej części została nakreślona rola mediów w dobie pandemii. Teoria spiskowa jako sposób zaprzeczenia zaistniałej sytuacji została zdefiniowana wraz ze wskazaniem i scharakteryzowaniem najbardziej popularnych koncepcji w polskiej przestrzeni internetowej. Ostatnia część artykułu skupia się na wybranych grupach istniejących na portalu społecznościowym Facebook, których użytkownicy uzyskali miano „koronasceptyków”. Oprócz obserwacji ruchu wśród tego typu społeczności, analizie poddano tematykę, jaką poruszają w postach najbardziej aktywni internauci. Na koniec wskazane zostały skutki tworzenia i rozpowszechniania teorii spiskowych związanych z koronawirusem.

Wpływ pandemii COVID-19 na komunikację polskich klubów żużlowych w mediach społecznościowych – analiza zjawiska

The impact of the COVID-19 pandemic on the communication of Polish speedway clubs in social media – the analysis of the phenomenon
ABSTRAKT
Celem rozważań jest wpływ pandemii COVID-19 i stanu zagrożenia epidemicznego na sposób prowadzenia komunikacji przez najpopularniejsze polskie kluby żużlowe w mediach społecznościowych. Badania rozpoczęto od przeprowadzenia analizy ilościowej profili klubów żużlowych w mediach społecznościowych. Wśród kryteriów ilościowych znalazły się takie aspekty, jak m.in. tematyka postów czy zaangażowanie społeczności. W ramach badań jakościowych dokonano dogłębnej analizy treści publikowanych w mediach społecznościowych. Na podstawie zastosowanej analizy mieszanej stwierdzono, iż pandemia COVID-19 w znaczącym stopniu wpłynęła na sposób komunikacji polskich klubów żużlowych w mediach społecznościowych. Ponadto pandemia zaznaczyła się również w zachowaniu fanów, którzy zmienili sposób konsumowania przedstawianych przez kluby treści w nowych mediach.

Rola mediów tradycyjnych oraz mediów społecznościowych podczas „pandemicznych” wyborów prezydenckich w USA – aspekty prawne i ustrojowe

The Role of Traditional and Social Media During the ‘Pandemic’ Presidential Election in the USA: Legal and Constitutional Aspects
ABSTRAKT
Wybory prezydenckie w USA w 2020 r. przeszły do historii. Cechowały je: rekordowa frekwencja, rekordowa liczba głosów korespondencyjnych oraz ogłoszenie zwycięstwa przez przegranego kandydata – wówczas jeszcze urzędującego prezydenta. Media amerykańskie, spodziewając się dezinformacji wyborczej, wykazały się odpowiedzialnością i konsekwentnie informowały o braku zwycięzcy w sytuacji niepoliczenia znacznej liczby głosów w kluczowych stanach. Twitter za sprawą D. Trumpa stał się jedną z głównych form komunikacji prezydenta ze społeczeństwem. Stąd szczególnie istotne były zabezpieczenia wprowadzone przez ten portal dotyczące przedwczesnego ogłoszenia zwycięstwa. Artykuł, wykorzystując krytyczną analizę dyskursu, na podstawie materiałów głównych stacji telewizyjnych (CNN, Fox News) oraz twittów Trumpa, bada tezę, że odpowiedzialność mediów tradycyjnych oraz społecznościowych w 2020 roku uniemożliwiła doprowadzenie do ogromnych niepokojów społecznych oraz doprowadziła do pokojowej zmiany władzy.

Społeczeństwo w sieci. Przegląd tendencji w użytkowaniu i procesie rozwoju mediów społecznościowych oraz internetu w czasie pandemii COVID-19

Society on the Web: An Overview of Trends in the Use and Development of Social Media and the Internet During the COVID-19 Pandemic
ABSTRAKT
Pandemia COVID-19 wymusiła liczne zmiany w wielu obszarach życia ludzkiego. Społeczeństwo stanęło przed wyzwaniem zaadaptowania się do nowej rzeczywistości. Ze względu na obostrzenia ludzie zostali w domach, a wiele aspektów ich codziennej działalności przeniosło się do internetu. Komunikacja bezpośrednia została w znacznym stopniu wyparta przez komunikację na odległość, wzrosło użycie narzędzi cyfrowych, nastąpił rozwój mediów społecznościowych, które stały się kanałami komunikacji rodzin, zbiorowości akademickiej, środowisk pracowniczych czy różnych marek ze swoimi klientami. Internet jak nigdy dotąd odegrał znaczącą rolę w utrzymywaniu stosunków międzyludzkich. W artykule autorka dokonała ogólnego przeglądu tendencji w użytkowaniu i w procesie rozwoju mediów społecznościowych oraz internetu w czasie pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem tych kierunków w Polsce.

Pojęcie profilów self-love i self-care na Instagramie

The concept of selflove and selfcare profiles on Instagram
ABSTRAKT
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie sposobów komunikowania się profili typu selflove i selfcare w serwisie Instagram. Wzrost popularności platformy Instagram oraz pogarszający się stan zdrowia psychicznego w społeczeństwie przyniosły skutek w postaci stałego wzrostu liczby tego rodzaju kont. Autorzy niniejszego artykułu wykorzystali metody jakościowe do analizy zawartości profili selflove i selfcare oraz do określenia próby badawczej. Artykuł składa się z części teoretycznej i analitycznej. Zawiera rys historyczny badanych koncepcji. Badanie wskazanych zagadnień pozwoliło na uzyskanie perspektywy na sposoby komunikacji autorów wybranych profili selflove i selfcare w serwisie Instagram. Ponadto badania pokazują, w jaki sposób odbiorcy reagowali na dane treści.

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license