Rada naukowa


prof. dr hab. Iwona Hofman

Prezes PTKS,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Wiceprezes PTKS,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia,

prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG

Uniwersytet Gdański

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license