Com.press

Call for Papers

Call for Papers

Com.press nr 5 (1)

Call for Papers

Termin nadsyłania artykułów / Submissions to: 2022-01-31

Przetaczająca się obecnie przez światowe społeczeństwa pandemia znacząco (a być może i nieodwracalnie) zmienia ich fundamenty, do których – oprócz samych społeczności – należą także systemy opieki zdrowotnej, gospodarcze, instytucjonalne, a także medialne. Jednym z jej skutków jest także przyspieszenie procesów konwergencji – nie tylko w systemach medialnych, ale również i w przestrzeni społecznej oraz prywatnej. Ten czas zmiany zarówno w mediach, komunikacji, etyce i praktyce dziennikarskiej, jak i w ramach prawnych czy samej demokracji, otwiera nowe perspektywy badawcze. Okresowi nowej – postpandemicznej, konwergentnej i splatformizowanej – normalności poświęcamy najnowszy numer czasopisma Com.press.


Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license