Com.press

Indeksowanie

Punkty MEiN

Com.press znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez Ministra Edukacji i Nauki 21 grudnia 2021 roku. Recenzowane artykuły opublikowane w naszym czasopiśmie otrzymują 20 punktów ministerialnych.
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license