Com.press

Rada naukowa czasopisma

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Tomasz Gackowski

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

dr Katarzyna Drąg

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr Joanna Kędra

Postdoctoral Researcher, Department of Language and Communication Studies, University of Jyväskylä

dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG

Uniwersytet Gdański

dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Michal Vít

EUROPEUM Institute for European Policy

dr Mathias Weber

Johannes Gutenberg University Mainz
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license