Com.press

Recenzenci

Recenzenci

2020

 • dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
 • dr Agnieszka Całek
 • dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN
 • dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK
 • dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
 • dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
 • dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech
 • dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH
 • dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW
 • dr Małgorzata Majewska
 • dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ
 • dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ
 • dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS
 • dr Marta Rzepecka
 • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
 • dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch

2019

 • dr Justyna Arendarska
 • dr Bartłomiej Biskup
 • dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska
 • dr Mateusz Felczak
 • mgr Mateusz Flont
 • dr Ksenia Kakareko
 • dr Anna Kalinowska-Żeleźnik
 • prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
 • dr Jarosław Kinal
 • dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • dr hab. Marek Mazur
 • dr hab. Szymon Ossowski
 • dr hab. Marcin Piechocki
 • dr Dominika Popielec
 • dr Maciej Starowicz
 • dr Magdalena Szydłowska
 • dr Agnieszka Walecka-Rynduch
 • dr Daria Zielińska-Pękał

2018

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska
 • dr Agnieszka Całek
 • dr Michał Grech
 • dr hab. Beata Klimkiewicz
 • dr hab. Ewa Marciniak
 • dr hab. Marek Mazur
 • mgr Katarzyna Rabiej-Sienicka
 • dr hab. Agnieszka Stępińska
 • dr Elżbieta Wiącek
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license