II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Media i Komunikacja społeczna
Pandemiczny obraz mediów


Szanowni Państwo,

młodzi naukowcy skupieni wokół czasopisma naukowego „Com.press” serdecznie zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej konferencji naukowej Media i komunikacja społeczna, która odbędzie się w formie on-line 27-28 listopada 2020 r.

Podczas pierwszej edycji, która odbyła się 15-16 maja 2020 roku wzięło udział 60 osób z ośrodków akademickich z całej Polski, m.in. Warszawy, Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Poznania, Szczecina, Olsztyna, Białegostoku, Wrocławia czy Łodzi. Podczas 12 paneli tematycznych bierny udział w wydarzeniu wzięło ponad 500 osób. Wypracowane dotychczas rozwiązania tematyczne chcemy przenieść na pole nauki kolejnych zagadnień badawczych.

Zakres tematyczny konferencji

 • Zmieniający się język debaty publicznej, mowa nienawiści
 • Etyka mediów, odpowiedzialność i misja zawodu dziennikarza
 • Kryzys mediów tradycyjnych, medialna rewolucja cyfrowa
 • Działalność programowa mediów publicznych, komercyjnych i środowiskowych
 • Rola mediów audialnych w dobie kryzysu
 • Sytuacja mediów lokalnych i regionalnych
 • Debata polityczna w agendzie mediów w Polsce
 • Kryzys społeczny i polityczny, a jego reprezentacje medialne
 • Kondycja przestrzeni kultury i sztuki
 • Rola mediów społecznościowych w obliczu kryzysu
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach i instytucjach medialnych
 • Strategie komunikacyjne i rzecznictwo prasowe w podmiotach publicznych i komercyjnych
 • Cyberbezpieczeństwo, społeczeństwo informacyjne i kompetencje cyfrowe
 • Komunikowanie o zdrowiu, bezpieczeństwie i zagrożeniach
 • Zachęcamy również do prezentowania innych tematów związanych ze światem polityki, mediów i komunikacji.

Nasza konferencja to:

 • Interdyscyplinarne wydarzenie dla doktorantów, studentów, ludzi nauki oraz pasjonatów
 • Przestrzeń do dyskusji dla młodych naukowców zdobywacjących doświadczenie
 • Aktualna i ważna tematyka
 • Prace badawcze i przeglądowe
 • Wystąpienia ustne oraz prezentacje
 • Publikacja artykułów w recenzowanej monografii naukowej lub na łamach czasopisma naukowego "Com.press"

Terminy

Opłata za czynny udział w konferencji

 • Pracownicy naukowi, doktoranci, studenci - 160 zł

Dodatkowe informacje

 • Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konferencji każdy z Uczestników otrzyma drogą e-mailową.
 • Konferencja zostanie zrealizowana za pośrednictwem aplikacji Google Meet.
 • Certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom konferencji w wersji pdf na wskazany adres e-mail.
 • Istnieje możliwość otrzymania faktury w formie elektronicznej.
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license