Program Konferencji

Konferencja jest realizowana za pośrednictwem aplikacji Google Meet. Priorytet w dostępie do transmisji obrad posiadają osoby wygłaszające referaty oraz prowadzące panele. Limit osób uczestniczących w każdym panelu wynosi 250.

Obrady plenarne, piątek 15 maja 2020 r., godzina 9:00

Dyskusje w panelach

Piątek, 15 maja

 • Media jako informator i interpretator wydarzeń

  15 maja 2020 r. / godz. 10:15-11:30
  Media jako informator i interpretator wydarzeń

  Prowadząca: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  15 maja 2020 r. / godz. 10:15-11:30

  1. dr Bartłomiej Łódzki, Uniwersytet Wrocławski
   Znaczenie stacji informacyjnych w dobie COVID-19
  2. mgr red Olimpia Górska-Żukowska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
   Koronawirus: raport z regionów (na przykładzie "Aktualności" TVP3 Katowice i "Panoramy" TVP3 Gdańsk)
  3. Agnieszka Ptasik, Instytut Dyskursu i Dialogu
   Walka na stronnicze przekazy medialne podczas głównych wydań ,,Wiadomości” TVP i ,,Faktów” TVN w okresie pandemii COVID-19 - podsumowanie analizy.
  4. mgr Anita Kwiatkowska, Uniwersytet Warszawski
   Tydzień z koronawirusem w polskich serwisach informacyjnych
  5. mgr Marlena Sztyber, Instytut Dyskursu i Dialogu
   Polityka vs. zdrowie - polskie serwisy informacyjne w czasach pandemii
 • Panel 2

  Strategie komunikacyjne w biznesie

  Prowadząca: dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  15 maja 2020 r. / godz. 11:45-13:00

  1. mgr Monika Borzdyńska, PGE Narodowy
   Działania komunikacyjne PGE Narodowego w dobie pandemii koronawirusa
  2. mgr Barbara Man, Bonjour sp. z o.o.
   Społeczna odpowiedzialność biznesu w dystansie społecznym - CSR w dobie pandemii Covid-19
  3. mgr Malwina Żuchniewicz, Uniwersytet Warszawski
   Komunikacja w dobie koronawirusa szansą dla marek na nawiązanie bliskich relacji z otoczeniem
  4. mgr Paulina Żmijowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Ostrawski
   Koronamarketing i informacja. Strategie komunikacyjne w budowaniu reputacji marki w czasach pandemii
  5. mgr Marcin Jaworski, Uniwersytet Łódzki
   Budowanie wzorców komunikacji jako podstaw wzmacniania kultury zaufania w przedsiębiorstwie działającym w warunkach kryzysu
 • Panel 3

  Dezinformacja i teorie spiskowe

  Prowadząca: dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  15 maja 2020 r. / godz. 13:15-14:45

  1. Justyna Jabłońska, Uniwersytet Warszawski
   Sieć 5G jako przyczyna koronawirusa? Problematyka rozprzestrzeniania się fake newsów i teorii spiskowych w dobie epidemii koronawirusa
  2. mgr Leszek Świeca, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Makiawelizm medyczny w polskich mediach głównego nurtu - COVID-19
  3. mgr Denis Halagiera, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Analiza interakcji użytkowników portalu Facebook z nieprawdziwymi informacjami w dobie pandemii COVID-19
  4. mgr Karina Veltzé, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Zaprzeczenie jako forma oswajania sytuacji kryzysowej. Teorie spiskowe wokół pandemii korona wirusa wśród społeczności internetowych
  5. mgr Szymon Wigienka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
   Dezinformacja w dobie pandemii COVID-19. Dlaczego tak trudno z nią walczyć?
  6. Katarzyna Jarnutowska
   Fake newsy a prawo do informacji
 • Panel 4

  Media społecznościowe

  Prowadząca: dr hab. Małgorzata Adamik Szysiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  15 maja 2020 r. / godz. 15:15-16:45

  1. dr Anna Gębalska-Berekets
   Media społecznościowe w czasie zarazy. Czy bardziej nam pomagają czy szkodzą? Analiza na podstawie zebranego materiału
  2. mgr Milena Le Viet – Błaszczyk, Uniwersytet Łódzki
   Social media marketing przedsiębiorstw w czasie epidemii
  3. mgr Roksana Zdunek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Wyzwanie: dotrzeć do młodych. Wykorzystanie Tik Toka przez WHO w dobie pandemii koronawirusa
  4. Dominika Saad, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
   Proaktywność jako predyktor wykorzystywania nowych mediów w komunikacji w obliczu izolacji społecznej
  5. lic. Patrycja Cheba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Jak osoby publiczne angażują się w walkę z pandemią? Analiza wybranych profili w mediach społecznościowych
 • Panel 5

  Religijne ujęcie problematyki pandemii

  Prowadzący: mgr Krzysztof Marcinkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  15 maja 2020 r. / godz. 17:00-18:00

  1. mgr Izabela Szwed, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
   Komunikacja i rola mediów społecznościowych w duszpasterstwie Kościoła Katolickiego w czasie pandemii
  2. mgr Marcin Gonera, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie
   Funkcjonowanie Kościoła katolickiego w Polsce w czasie pandemii koronawirusa

  3. mgr Maciej Makuła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   Papież Franciszek – mówca motywacyjny czy ewangelizator? Medialna komunikacja papieża Franciszka w epoce koronawirusa

  4. mgr Krzysztof Grządzielski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Rola i znaczenie radia społeczno-religijnego w czasie pandemii koronawirusa

Sobota, 16 maja

 • Panel 6

  Edukacja w czasie izolacji

  Prowadząca: mgr Magdalena Wilk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  16 maja 2020 r. / godz. 9:30-10:30

  1. dr Adam Czarnecki, Akademia Pomorska w Słupsku
   Nauczanie w czasach zarazy - nowe (nie)możliwości, czy przeszkody? Casus lekcji historii online
  2. mgr Elżbieta Ceholnik-Szafran, Uniwersytet Szczeciński
   Decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące nauczania zdalnego w szkołach i terminów przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w czasie pandemii wirusa COVID-19 w Polsce w 2020 roku
  3. mgr Gabriela Dobińska, mgr Katarzyna Okólska, Uniwersytet Łódzki
   Możliwości i ograniczenia kształcenia wyższego w formie online
  4. mgr Hubert Kuliński, Uniwersytet Warszawski
   Źródła informacji o funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii koronawirusa Sars-CoV-2 a zachowania informacyjne użytkowników – studentów uczelni
  5. lic. Martyna Piechowska, lic. Sylwia Romanowska, Uniwersytet w Białymstoku
   Proces edukacji w cyfrowej przestrzeni, w oczach nauczycieli i rodziców uczniów w dobie koronawirusa
 • Panel 7

  Inicjatywy oddolne oraz trzeci sektor w okresie pandemii

  Prowadząca: mgr Paulina Czernek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  16 maja 2020 r. / godz. 10:45-11:45

  1. mgr Magdalena Wilk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Działalność trzeciego sektora w okresie pandemii
  2. mgr Agnieszka Kamińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Protesty kobiet w czasie pandemii jako nowa forma społecznego oporu
  3. mgr Radosław Komuda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Koronawirus w Sieci - analiza inicjatyw społecznych i psychologicznych. Badanie wstępne
  4. mgr inż. Jakub Szczepkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Koronawirus w Sieci - analiza inicjatyw ekonomicznych i edukacyjnych. Badanie wstępne
  5. lic. Karolina Kita, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   Wykorzystywanie mediów społecznościowych w działaniu oddolnej inicjatywy „Beauty Razem” w kontekście ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa
 • Panel 8

  Netnografia, analiza zawartości i dyskursu w mediach

  Prowadząca: dr Dominika Popielec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  16 maja 2020 r. / godz. 12:00-13:00

  1. mgr Adrian Musiał, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie
   Szkarlatyna, tyfus brzuszny, róża a koronawirus - o chorobach zakaźnych w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach "Gońca Częstochowskiego"
  2. mgr Stanisław Michałowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Czy wirus może zmieścić się w kadrze? - analiza sposobów przedstawiania pandemii w komiksie internetowym
  3. lic. Michalina Chraplewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   Obraz pandemii koronawirusa w internetowych portalach liberalnych i lewicowych. Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, Na Temat, Oko.press
  4. mgr Zofia Nauka, Uniwersytet Wrocławski
   Koronawirus w Polsce. Analiza zjawiska w dyskursie liberalnym i konserwatywnym przed i po wybuchu pandemii
  5. mgr Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Przypnij wirtualny żonkil. Netnografia internetowych obchodów 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim
 • Panel 9

  Zmieniający się rynek mediów

  Prowadząca: dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech, Uniwersytet Wrocławski
  16 maja 2020 r. / godz. 13:15-14:15

  1. dr Paweł Łokić, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Dziennikarstwo sportowe w okresie pandemii. Nowe media, nowe praktyki
  2. mgr Mateusz Sobiech, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Zarządzanie wizerunkiem oraz komunikacją w czasie kryzysu w klubach sportowych
  3. lic. Tomasz Loewnau, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   Działalność i rola telewizji kablowych w czasie zagrożenia koronawirusem na przykładzie TVK Macrosat (Barczewo), TVK Bart-Sat (Bartoszyce) oraz TV KTK (Kętrzyn)
  4. lic. Tomasz Łysoń, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Zmieniający się rynek mediów w trakcie pandemii COVID- 19 na przykładzie polskich tygodników opinii
  5. mgr Artur Babicz, Uniwersytet Warszawski
   Wpływ pandemii COVID-19 na rynek podcastingu sportowego w Polsce - analiza zjawiska
 • Panel 10

  Polityczno-prawne narracje medialne

  Prowadząca: dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  16 maja 2020 r. / godz. 14:30-15:30

  1. dr Artur Jach-Chrząszcz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
   Koronawirus na Węgrzech. Analiza politycznych i gospodarczych reperkusji epidemii
  2. Jakub Kocjan, Uniwersytet Warszawski
   Wybory w cieniu zarazy – wpływ pandemii na prawo i praktyki wyborcze w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Bawarii
  3. mgr Rafał Mazur, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Telewizyjne orędzie do narodu narzędziem komunikacji kryzysowej
  4. lic. Cezary Paprzycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Doktryna szoku, czyli jak jednoczymy się wokół rządzących w czasie kryzysu
  5. mgr Justyna Białous, Uniwersytet w Białymstoku
   Problem odpowiedzialności organizacji międzynarodowych na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a WHO w ocenie skuteczności organizacji wobec pandemii koronawirusa
 • Panel 11

  Społeczeństwo informacyjne

  Prowadzący: dr Krzysztof Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  16 maja 2020 r. / godz. 15:45-17:00

  1. mgr Krzysztof Marcinkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Pandemia i globalna izolacja jako katalizator rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  2. mgr Marcin Flis, Uniwersytet Szczeciński
   E-recepta - element cyfryzacji publicznego systemu zdrowia
  3. lic. Julia Synowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Kultura online – działanie teatrów, filharmonii i muzeów przy wykorzystaniu platform internetowych
  4. lic. Daria Bukharova, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Globalna komunikacja kryzysowa i jej narzędzia: serwisy cyfrowe jako przykład aktywno-strategicznej komunikacji w czasach pandemii COVID-19
  5. mgr Karolina Góralczyk, mgr Piotr Czeczot, Uniwersytet w Białymstoku
   Wpływ ograniczenia prawa do informacji publicznej na funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego
  6. mgr Dorota Stępowska, Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
   Technologia cyfrowa - narzędzie do wspomagania i jednoczesnej dekoncentracji w czasie pandemii COVID-19
 • Panel 12

  Język i kultura w mediach

  Prowadzący: mgr Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  16 maja 2020 r. / godz. 17:15-18:00

  1. lic. Agnieszka Wojtukiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   Pandemia COVID-19 – metaforyka w głównych wydaniach polskich dzienników telewizyjnych
  2. lic. Katarzyna Bień, Instytut Dyskursu i Dialogu
   Język wykorzystywany w programach informacyjnych i jego wpływ na kształtowanie rzeczywistości ich odbiorców w czasie pandemii koronawirusa
  3. mgr Anna Falana-Jafra, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie
   Ślady pandemii wirusa SARS-CoV-2 potocznym języku polskim
  4. mgr Joanna Najbor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Funkcja eskapistyczna kina a kryzys pandemiczny
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license