Obrady plenarne, piątek 27 listopada 2020 r., godzina 9:30

Dyskusje w panelach

Piątek, 27 listopada

 • Protest kobiet w mediach I

  27 listopada 2020 r. / godz. 11:15-12:30

  Prowadząca: mgr Roksana Zdunek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • mgr Patrycja Cheba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Hasztagosfera jako nowy wymiar komunikacyjny na przykładzie protestu kobiet
  • mgr Katarzyna Lorenc, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Protesty społeczne w czasach pandemii – rola mediów społecznościowych
  • mgr Barbara Man, Bonjour Agency
   „No women no kraj” - język protestu, protest w języku
  • mgr Agnieszka Kamińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   "To jest wojna". Media o protestach kobiet
 • Media wobec pandemii i innych zagrożeń

  27 listopada 2020 r. / godz. 12:45-14:30

  Prowadząca: dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

  • ks. dr Rafał Jakub Pastwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski
   (Dis)trust takes the lead? Media w dobie pandemii koronawirusa.
  • lic. Tomasz Łysoń, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Wyniki oglądalności serwisów informacyjnych a kwestia zaufania do mediów
  • lic. Anna Kruczyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Etyka dziennikarska w mediach społecznościowych na przykładzie BBC
  • mgr Beata Szkaradzińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
   Tygodnik Podhalański w dobie Covid 19 - nowe wyzwania
  • mgr Katarzyna Radwańska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
   Nieświadoma dezinformacja czy pościg za sensacją? Narracje medialne wokół wypowiedzi papieża Franciszka w filmie „Francesco”, w reż. Jewgienija Afiniejewskiego
  • lic. Agnieszka Ptasik, Instytut Dyskursu i Dialogu, Uniwersytet Wrocławski
   Obraz walki z pandemią COVID-19 w Polsce ukazany na łamach wybranych polskich tygodników opinii (''Gazeta Polska" oraz ''Polityka")
 • Kryzys klimatyczny w mediach

  27 listopada 2020 r. / godz. 14:45-16:00

  Prowadząca: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, mgr Aleksandra Krawczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Wpływ pandemii COVID-19 na postawy względem kryzysu klimatycznego na przykładzie plastiku jednokrotnego użytku: Interwencje z zakresu komunikacji naukowej i nauki obywatelskiej
  • dr Mira Poręba, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (IOŚ-PIB)
   Odpowiedzialność klimatyczna jako ważny element w budowaniu tożsamości firmy i jej komunikacji z otoczeniem.
  • mgr Maria Lompe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Nauka oddychania. Mapowanie kontrowersji wokół smogu w polskim dyskursie medialnym
  • mgr Dagmara Mateja, Uniwersytet Warszawski
   Zmiany klimatyczne w mediach a problem dezinformacji
 • Strategie komunikowania instytucji publicznych

  27 listopada 2020 r. / godz. 16:15-17:45

  Prowadząca: mgr Magdalena Wilk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • dr Kamil Glinka, Uniwersytet Wrocławski
   E-komunikowanie publiczne w okresie pandemii COVID-19 - doświadczenia polskich miast
  • mgr Bartosz Hinc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Policyjna walka o obraz medialny. Analiza środków używanych przez rzeczników prasowych policji.
  • lic. Kryspin Fic, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
   Zmiany prawne jako źródła kryzysów wizerunkowych w administracji rządowej
  • mgr Konrad Sikora, Urząd Gminy Michałowo
   Strategia komunikacji medialnej w celu budowania wizerunku i relacji z mieszkańcami gminy na przykładzie Gminy Michałowo
 • Współczesne problemy mediów i ich użytkowników

  27 listopada 2020 r. / godz. 18:00-19:45

  Prowadząca: dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  • lic. Wojciech Kułaga, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Transmisja patologii społecznych do przestrzeni medialnej. Przyczyny i zagrożenia aktywności patoinfluencerów, patostreamerów i patoużytkowników
  • mgr Grzegorz Zyzik, Uniwersytet Opolski
   Wiara, nadzieja i gracz. Gry wideo jako narzędzie walki z dyskryminacją społeczną
  • mgr Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Pokolenie Netflixa. Skarnawalizowany gniew młodych Polaków i jego zmediatyzowane (re)prezentacje
  • mgr Aleksandra Konieczna, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Obraz polityki w kulturze popularnej na przykładzie serialu "Świat według Kiepskich"
  • lic. Kinga Matuszko, lic. Mikołaj Głos, Uniwersytet Rzeszowski
   Dwa bieguny światopoglądowe. Kreowanie rzeczywistości w mediach społecznościowych na przykładzie profili Barta Staszewskiego i Waldemara Krysiaka (Gej Przeciwko Światu)

Sobota, 28 listopada

 • Polityczna strona pandemii

  28 listopada 2020 r. / godz. 8:00-10:00

  Prowadząca: dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • mgr Dagmara Sidyk, mgr Marlena Sztyber, Uniwersytet Warszawski, Instytut Dyskursu i Dialogu
   Realizacja misji publicznej TVP 1 w okresie prezydenckiej kampanii wyborczej. Prawno-etyczna analiza serwisu informacyjnego „Wiadomości”.
  • Jakub Kocjan, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa
   Rola mediów tradycyjnych oraz mediów społecznościowych podczas „pandemicznych” wyborów prezydenckich w USA – aspekty prawne i ustrojowe
  • mgr Jakub Krupa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Wizerunek Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego jako kandydatów na prezydenta w Polsce w roku 2020
  • mgr Szymon Wigienka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
   Antydezinformacyjne działania platform internetowych. Przypadek amerykańskich wyborów w 2020 r.
  • lic. Nicole Kowalewska, Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Uniwersytet Wrocławski
   Analiza porównawcza przekazów medialnych w Polsce i Austrii w trakcie kampanii wyborczej.
  • mgr Bogdan Andrushchenko, Uniwersytet Warszawski
   Wpływ mediów społecznościowych na postawę obywatelską w kontekście wydarzeń na Białorusi
 • Protest kobiet w mediach II

  28 listopada 2020 r. / godz. 10:15-11:30

  Prowadząca: dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • dr Katarzyna du Vall, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Język protestu. Perspektywa prawnokarna.
  • mgr Żaneta Wełna, mgr Marta Woźniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
   Dwie odmienne wizje rzeczywistości. „Wiadomości” TVP i „Fakty” TVN o protestach kobiet
  • lic. Kamil Jastrzębski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Medialne przekazy o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego - utrwalenie czy początek przełamywania podziału?
 • Konflikty społeczne wczoraj i dziś

  28 listopada 2020 r. / godz. 11:45-13:00

  Prowadzący: mgr Krzysztof Marcinkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • mgr Marta Wiśniewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   Zagadnienie pamięci w reportażach o Warmii i Mazurach (1990-2015).
  • mgr Karina Veltzé, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Współczesne przejawy antysemickiej mowy nienawiści w przestrzeni online
  • mgr Daria Bukharova, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Mechanizmy reakcji społecznych na pandemię Сovid-19 na przykładzie analizy działalności organizacji nieformalnych, społecznych i religijnych
 • Etyka mediów a postawy dziennikarzy i naukowców

  28 listopada 2020 r. / godz. 13:15-15:00

  Prowadząca: dr Dominika Popielec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • dr Marta Iwańska-Siwek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
   Językowe sposoby wartościowania alternatywnych form rodziny we współczesnej prasie
  • mgr Sławomir Stępski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Języki migowe w ofertach publicznych nadawców telewizyjnych Europy - dlaczego, ile i jak?
  • mgr Ewa Kozik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
   "Dlaczego naukowcy i medycy chcą nam zaszkodzić i kto za tym stoi?" Dyskurs nienawiści w polskich mediach alternatywnych
  • Łukasz Hawrylak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
   Odpowiedzialność cywilna za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego
  • mgr Hubert Kuliński, Uniwersytet Warszawski
   Naukowa bibliografia COVID-owa w roku 2020 jako element polskiego systemu medialnego. Przypadek czasopiśmiennictwa dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach.
  • lic. Daniel Bojar, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Dyskurs medialny wokół pandemii COVID-19 jako źródło inspiracji badawczych dla biologa-socjologa
 • Wyzwania społeczeństwa cyfrowego

  28 listopada 2020 r. / godz. 15:15-17:00

  Prowadząca: mgr Dagmara Sidyk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Dyskursu i Dialogu

  • mgr Marcin Bartnicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Oceny Technologii – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
   Media w Polsce w 2030 roku – foresight technologiczny
  • mgr Justyna Jarocka, Uniwersytet w Białymstoku
   Podsłuch komputerowy jako środek zwalczania cyberprzestępczości w świetle ochrony tajemnicy komunikowania się.
  • mgr Marcin Flis, Uniwersytet Szczeciński
   Internetowe Konto Pacjenta- perspektywa rozwoju e-Government w publicznej ochronie zdrowia
  • mgr Anna Chrupczalska-Laskowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
   Zdrowie a komunikacja internetowa - zarys problematyki
  • mgr Ewa Majewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Kompetencje nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Analiza badań ankietowych.
  • mgr Martyna Dziubałtowska-Woźniak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
   Zróbcie w domu scenę. Edukacja teatralna w trybie online.
 • Wizerunek w mediach społecznościowych

  28 listopada 2020 r. / godz. 17:15-19:15

  Prowadząca: mgr Patrycja Cheba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • mgr Katarzyna Jarnutowska, Uniwersytet w Białymstoku
   "Te studia to tragedia!" - czyli o wykorzystaniu mediów społecznościowych w rekrutacji na studia.
  • mgr Artur Babicz, Uniwersytet Warszawski
   Wpływ pandemii COVID-19 na komunikację polskich klubów żużlowych w mediach społecznościowych - analiza zjawiska
  • mgr Adrian Musiał, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
   Twitter Ministerstwa Zdrowia jako narzędzie komunikacji o pandemii COVID-19. Próba oceny.
  • mgr Krzysztof Marcinkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Kryzys wizerunkowy Kraśnika jako miasta-mema
  • Dominika Saad, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
   Nowe techniki zwiększania trafności wyników w badaniach internetowych na przykładzie platformy Qualtrics.
  • lic. Anna Kruczyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Etyka dziennikarska w mediach społecznościowych na przykładzie BBC
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license