Organizatorzy


dr Dominika Popielec

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

mgr Magdalena Wilk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Krzysztof Marcinkiewicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Paweł Nowak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license