Com.press

List of Reviewers

Reviewers

2018

  • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  • dr Agnieszka Całek
  • dr Michał Grech
  • dr hab. Beata Klimkiewicz
  • dr hab. Ewa Marciniak
  • dr hab. Marek Mazur
  • mgr Katarzyna Rabiej-Sienicka
  • dr hab. Agnieszka Stępińska
  • dr Elżbieta Wiącek

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license