Com.press jest kwartalnikiem elektronicznym, który publikuje artykuły z zakresu medioznawstwa, nauki o komunikowaniu, a także artykuły interdyscyplinarne. Publikowane są również prace potencjalnie ważne dla medioznawców, obejmujące np. analizy konstruktywistyczne, analizy dyskursów, prace, w których materiałem empirycznym jest zawartość mediów, prace dotyczące istotnych spraw dyskutowanych publicznie itp.


Cele

Do publikowania na łamach czasopisma zostali zaproszeni przede wszystkim młodzi naukowcy, a w szczególności medioznawcy i komunikolodzy. Com.press służyć ma wymianie ich spostrzeżeń oraz prezentacji wyników badań w formule otwartego dostępu (open access). Publikując artykuły w formie elektronicznej, dostępnej do pobrania na dedykowanej stronie czasopisma, a także dostosowując teksty do wymogów czytników e-booków, Com.press stawia sobie za cel wzrost cytowalności dorobku młodych naukowców.

Misja

Ambicją czasopisma jest innowacyjne podejście do dystrybucji treści, stąd też starania o udostępnianie zawartości na specjalistycznych platformach naukowych. Ponadto redakcja zabiega o zapewnienie jak najkrótszego czasu przygotowywania kolejnych wydań i systematyczną publikację treści, co jest szczególnie ważne ze względu na podejmowaną na łamach Com.pressu problematykę.

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Com.press”, kwartalnika poświęconego problemom społecznym w perspektywie komunikologicznej i medioznawczej.

Call for papers

 • Informacja wkrótce Fot. Fauxels / pexels.com
  Numer 2/2020

  Informacja wkrótce

  Już niedługo ogłosimy kolejne Call for Papers.

  Partnerzy medialni

  Partner technologiczny

  Wydawnictwo ToC

  Nowe technologie dla nauk społecznych

  Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
  FMMiK
  IDMiKS UJ

  Institute of Journalism, Media and Social Communication

  Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license