Patrycja Cheba

Uniwersytet Jagielloński
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ORCID 0000-0002-9125-0202

Studentka 5 roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność promocja. Stypendystka rektora UJ za wyniki w nauce. Zainteresowania badawcze skupione są wokół komunikacji marketingowej marek i ich promocji oraz wokół szeroko pojmowanych działań w mediach społecznościowych.

Artykuły:

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license