Com.press jest kwartalnikiem elektronicznym, który publikuje artykuły z zakresu medioznawstwa, nauki o komunikowaniu, a także artykuły interdyscyplinarne. Publikowane są również prace potencjalnie ważne dla medioznawców, obejmujące np. analizy konstruktywistyczne, analizy dyskursów, prace, w których materiałem empirycznym jest zawartość mediów, prace dotyczące istotnych spraw dyskutowanych publicznie itp.


Cele

Do publikowania na łamach czasopisma zostali zaproszeni przede wszystkim młodzi naukowcy, a w szczególności medioznawcy i komunikolodzy. Com.press służyć ma wymianie ich spostrzeżeń oraz prezentacji wyników badań w formule otwartego dostępu (open access). Publikując artykuły w formie elektronicznej, dostępnej do pobrania na dedykowanej stronie czasopisma, a także dostosowując teksty do wymogów czytników e-booków, Com.press stawia sobie za cel wzrost cytowalności dorobku młodych naukowców.

Misja

Ambicją czasopisma jest innowacyjne podejście do dystrybucji treści, stąd też starania o udostępnianie zawartości na specjalistycznych platformach naukowych. Ponadto redakcja zabiega o zapewnienie jak najkrótszego czasu przygotowywania kolejnych wydań i systematyczną publikację treści, co jest szczególnie ważne ze względu na podejmowaną na łamach Com.pressu problematykę.

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Com.press”, kwartalnika poświęconego problemom społecznym w perspektywie komunikologicznej i medioznawczej.

Call for papers

 • Komunikacja polityczna w mediach Pixabay from Pexels
  Numer 3 (7)

  Termin nadsyłania artykułów / Submissions to: 2019-07-31

  Komunikacja polityczna w mediach

  Redakcja czasopisma „Com.press” zaprasza do nadsyłania tekstów do numeru 7 kwartalnika, którego publikacja planowana jest na październik 2019 roku.

  Najbliższe miesiące w środkach masowego przekazu oraz Internecie zdominują różnorakie komunikaty i przekazy związane ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Ten okres stanowi doskonałą okazję do pracy naukowej dla badaczy związanych z medioznawstwem i nauką o komunikowaniu, a także dla tych osób, które patrzą na media interdyscyplinarnie.

  Partnerzy naukowi

  Partnerzy medialni

  Partner technologiczny

  Wydawnictwo ToC

  Nowe technologie dla nauk społecznych

  Treści artykułów dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna