Com.press jest kwartalnikiem elektronicznym, który publikuje artykuły z zakresu medioznawstwa, nauki o komunikowaniu, a także artykuły interdyscyplinarne. Publikowane są również prace potencjalnie ważne dla medioznawców, obejmujące np. analizy konstruktywistyczne, analizy dyskursów, prace, w których materiałem empirycznym jest zawartość mediów, prace dotyczące istotnych spraw dyskutowanych publicznie itp.


Cele

Do publikowania na łamach czasopisma zostali zaproszeni przede wszystkim młodzi naukowcy, a w szczególności medioznawcy i komunikolodzy. Com.press służyć ma wymianie ich spostrzeżeń oraz prezentacji wyników badań w formule otwartego dostępu (open access). Publikując artykuły w formie elektronicznej, dostępnej do pobrania na dedykowanej stronie czasopisma, a także dostosowując teksty do wymogów czytników e-booków, Com.press stawia sobie za cel wzrost cytowalności dorobku młodych naukowców.

Misja

Ambicją czasopisma jest innowacyjne podejście do dystrybucji treści, stąd też starania o udostępnianie zawartości na specjalistycznych platformach naukowych. Ponadto redakcja zabiega o zapewnienie jak najkrótszego czasu przygotowywania kolejnych wydań i systematyczną publikację treści, co jest szczególnie ważne ze względu na podejmowaną na łamach Com.pressu problematykę.

Numer 1

Media i komunikacja społeczna

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer czasopisma „Com.press”, kwartalnika poświęconego problemom społecznym w perspektywie komunikologicznej i medioznawczej.

Call for papers

 • Fot. pexels.com Fot. pexels.com
  Numer 4 (4)

  Termin nadsyłania artykułów / Submissions to: 2018-08-31

  Fake news w mediach

  Zjawisko kaczek dziennikarskich w mediach znane jest już od dawna, jednakże wraz z rozwojem nowych technologii, coraz częściej nieprawdziwe lub zniekształcone informacje pojawiają się w internecie i mediach społecznościowych. Nakładające się na siebie zjawiska szumu informacyjnego, tabloidyzacji newsów, wirusowego rozprzestrzeniania informacji czy szeroko pojętego zjawiska cyberprzestępczości, prowadzą do zwiększającej się dezinformacji odbiorców informacji, czemu zostanie poświęcony czwarty numer Com.pressu.

  Partnerzy naukowi

  Partnerzy medialni

  Partner technologiczny

  Wydawnictwo ToC

  Nowe technologie dla nauk społecznych

  Treści artykułów dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna