Tytus Ferenc

Uniwersytet Jagelloński
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów UJ

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Nauki Polityczne ze specjalnością dziennikarską. Dyplom obronił w 1992 roku. W latach 1992–1998 pracował w Radiu RMF FM, Radiu Kraków, Wydawnictwie Inside Cracow oraz w Międzynarodowej Szkole Dziennikarstwa UJ. Od października 1998 do chwili obecnej prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z wykorzystaniem języka obcego w warsztacie zawodowego doskonalenia dziennikarzy. Obecnie prowadzi badania związane z marketingiem politycznym i brandingiem politycznym w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Zajmuje się także tłumaczeniem tekstów naukowych i dziennikarskich z języka polskiego na angielski.

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license