Maksymilian Surówka

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

absolwent Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalność promocyjna. Do jego zainteresowań badawczych
należą: nowe media i ich aspekty promocyjne, mediatyzacja polityki oraz kulturoznawcze
i socjologiczne perspektywy badań ludologicznych.

Artykuły:

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license