Anna Skibińska

Uniwesytet Wrocławski
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ORCID 0000-0002-6097-2122

absolwentka Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie doktorantka w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Laureatka XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, publikowała m.in. w kwartalniku Compress oraz w serii wydawniczej Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.

Artykuły:

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license