Aleksandra Jeż

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ukończyła licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz uzupełniające studia magisterskie na kierunku politologia. Przez cały okres studiów czynnie brała udział w życiu Uniwersytetu, zarówno przez czynne uczestnictwo w wielu konferencjach naukowych, jak i organizowanie studenckich wydarzeń na Wydziale. Obszar jej zainteresowań to sytuacja we współczesnych mediach oraz świecie polityki.

Artykuły:

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license