Com.press

Informacje dla Autorów

Zgłoszenie artykułu

 1. Redakcja przyjmuje teksty napisane w j. polskim lub j. angielskim.
 2. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i niezgłoszone równolegle do innych redakcji.
 3. Artykuł wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Tekst artykułu, zawierający wszystkie wykresy, tabele i grafiki, powinien zostać dostarczony redakcji w formacie MS Word (docx lub doc) oraz pdf. Prócz tego, w osobnym pliku programu Excel (xls lub xlsx) powinny zostać dostarczone wszystkie użyte w artykule wykresy (każdy wykres w osobnej karcie). Również grafiki i zdjęcia powinny zostać dostarczone w osobnych plikach, w formacie jpeg lub png.
 5. Wraz z artykułem należy przesłać notę o autorze oraz oświadczenie.
 6. Nota o autorze powinna zawierać informacje o afiliacji, osiągnięciach oraz zainteresowaniach autora i mieć objętość max. 400 znaków, licząc ze spacjami. 
 7. Oświadczenie o zgodzie na publikację w Com.pressie powinno być odręcznie podpisane i zeskanowane do pliku pdf. Alternatywnie, podpisane oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków), z dopiskiem "Com.press”.
 8. Maksymalna objętość całego tekstu to 40 tys. znaków, licząc ze spacjami.
 9. Decyzja o wstępnym zakwalifikowaniu artykułu do dalszych prac redakcyjnych następuje najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia.

Procedura publikacji

 1. Po otrzymaniu propozycji tekstu wraz z oświadczeniem o zgodzie na publikację i nocie o autorze, kolegium redakcyjne decyduje, czy tekst spełnia ogólne wymogi formalne i czy mieści się w profilu pisma. Pozytywna decyzja skutkuje przekazaniem tekstu do redaktora tematycznego, którym jest specjalista z zakresu problematyki poruszanej w tekście.
 2. Redaktor tematyczny orzeka, czy tekst spełnia wymogi merytoryczne stawiane tekstom naukowym w Com.pressie. Pozytywna decyzja skutkuje wysłaniem tekstu do dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Com.press stosuje zasadę double blind review, co oznacza, że ani autor tekstu, ani recenzent nie poznają swoich tożsamości. Redakcja dba, by w tekście wysyłanym do recenzji nie znalazły się żadne informacje zdradzające tożsamość autora.
 4. Recenzentami zgłoszonego tekstu są specjaliści z zakresu problematyki, którą porusza artykuł. Recenzenci pochodzą z instytucji naukowych niezwiązanych z afiliacją autora tekstu, a ich lista jest raz w roku uaktualniana na witrynie WWW czasopisma.
 5. W przypadku tekstów w j. angielskim przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji naukowej w kraju, w którym angielski jest językiem urzędowym.
 6. Recenzent może wnioskować o odrzucenie pracy, poprawę pracy i ponowną recenzję, poprawę pracy bez ponownej recenzji lub przyjęcie pracy bez poprawek.
 7. Uwagi do tekstu są przesyłane autorowi bez ujawniania tożsamości recenzenta, za pośrednictwem redakcji.
 8. Redakcja dba o poziom merytoryczny recenzji i bezstronność recenzentów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, redakcja kieruje artykuł do kolejnego recenzenta.
 9. W przypadku konieczności naniesienia poprawek przez autora, redakcja uzgadnia z autorem termin przesłania poprawionego tekstu. Jego niedotrzymanie skutkuje odrzuceniem tekstu.
 10. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje kolegium redakcyjne, kierując się wnioskami recenzentów.
 11. Po podjęciu decyzji o publikacji, redakcja przekazuje tekst do wydawnictwa, które w ścisłej konsultacji z autorem wprowadza niezbędne zmiany edycyjne, związane ze składem tekstu przeznaczonego do publikacji elektronicznej.
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license