Sylwia Zawadzka

Uniwesytet Wrocławski
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ORCID 0000-0002-1344-9400

doktorantka Nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Dyplomacja Europejska. Specjalizuje się w tematyce związanej z integracją europejską, rolą państw w strukturach UE, a także prawicowym populizmem oraz wpływem mediów na kreowanie wizerunku partii o tej proweniencji.
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Treści artykułów dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna