Sławomir Doległo

Uniwersytet Jagelloński
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ORCID 0000-0003-0555-3272

Doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w ramach przygotowań rozprawy doktorskiej bada praktyki medialne młodego pokolenia Polaków związane z pamięcią o drugiej wojnie światowej. Do jego zainteresowań badawczych należą postpamięć, intertekstualność, mitologia współczesna i ponowoczesne społeczeństwo konsumpcyjne.

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Treści artykułów dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna