Marta Górka

Uniwersytet Zielonogórski

Dr nauk prawnych, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa samorządowego i finansów samorządowych. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wieloletni praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo prawne dla jednostek sektora finansów publicznych z obszaru prawa administracyjnego i finansowego. Autorka licznych publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Artykuły:

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Treści artykułów dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna