Katarzyna Lorenc

Uniwersytet Jagielloński
  • ORCID 0000-0002-7505-4842

absolwentka Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ.

Artykuły:

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license