Anna Skibińska

Uniwesytet Wrocławski
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

studentka V roku Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych na
Uniwersytecie Wrocławskim. Jako kierunki wiodące realizuje prawo oraz dziennikarstwo i komunikację
społeczną II stopnia (specjalność: Media Relations). Laureatka XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego. Publikowała m.in. w serii wydawniczej Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN
we Wrocławiu.

Artykuły:

Treści artykułów dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna