Scientific Council

dr hab. Agnieszka Hess / Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Tomasz Gackowski / Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marek Mazur / Uniwersytet Śląski
dr Małgorzata Adamik-Szysiak / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Katarzyna Drąg / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Joanna Kędra / Postdoctoral Researcher, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä
dr Katarzyna Kopecka-Piech / Uniwersytet Wrocławski
dr Małgorzata Łosiewicz / Uniwersytet Gdański
dr Szymon Ossowski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Michal Vít / EUROPEUM Institute for European Policy
dr Mathias Weber / Johannes Gutenberg University Mainz