Zgłoszenie artykułu

1.     Redakcja przyjmuje teksty napisane w j. polskim lub j. angielskim.

2.     Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i niezgłoszone równolegle do innych redakcji.

3.     Artykuł wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres redakcji: com.press.uj@gmail.com.

4.     Tekst artykułu, zawierający wszystkie wykresy, tabele i grafiki, powinien zostać dostarczony redakcji w formacie MS Word (docx lub doc) oraz pdf. Prócz tego, w osobnym pliku programu Excel (xls lub xlsx) powinny zostać dostarczone wszystkie użyte w artykule wykresy (każdy wykres w osobnej karcie). Również grafiki i zdjęcia powinny zostać dostarczone w osobnych plikach, w formacie jpeg lub png.

5.     Wraz z artykułem należy przesłać notę o autorze oraz oświadczenie.

6.     Nota o autorze powinna zawierać informacje o afiliacji, osiągnięciach oraz zainteresowaniach autora i mieć objętość max. 400 znaków, licząc ze spacjami. Do noty o autorze może zostać dołączone w osobnym pliku zdjęcie autora w formacie .jpg (o minimalnych wymiarach 1060x1500 pikseli oraz rozdzielczości 300 dpi).

 

7.     Oświadczenie o zgodzie na publikację w Com.pressie powinno być odręcznie podpisane i zeskanowane do pliku pdf.  Alternatywnie, podpisane oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków), z dopiskiem ,,Com.press”.

8.     Maksymalna objętość całego tekstu to 40 tys. znaków, licząc ze spacjami.

9.     Decyzja o wstępnym zakwalifikowaniu artykułu do dalszych prac redakcyjnych następuje najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia.