Call for papers „Rola mediów w dialogu obywatelskim”

Fot. Ramjheetun Elodie / flickr.com

Com.press. Pismo naukowe. Komunikacja i nauki o mediach.

III Numer – lipiec 2018

„Rola mediów w dialogu obywatelskim”

Media w dialogu obywatelskim pełnią rożne role: kanału komunikacji, forum dyskusji, miejsca wymiany doświadczeń oraz podejmowania tematów wspólnych inicjatyw itd. Trzeci numer Com.pressu poświęcony zostanie wielopłaszczyznowości mediów w dialogu obywatelskim.

Czekamy na artykuły dotyczące szans i wyzwań związanych z wykorzystywaniem mediów, w szczególności nowych mediów, w dialogu obywatelskim, zmian i ewolucji pojęcia dialog obywatelski, z perspektywy rozwoju mediów,  sposobów wykorzystania mediów w społeczeństwie obywatelskim na konkretnych przykładach, analizy zawartości mediów z punktu widzenia trzeciego sektora.

 Przykładowe zagadnienia, których mogą dotyczyć nadsyłane artykuły:

– dialog obywatelski w medialnej sferze publicznej;
– kampanie społeczne i rola nowych mediów w dialogu obywatelskim;
– trzeci sektor w nowych mediach;
– media jako aktor dialogu obywatelskiego;
– media środowiskowe jako media trzeciego sektora.
Jesteśmy również otwarci na artykuły o innej tematyce, związane z komunikacją i mediami.

Na propozycje artykułów do III numeru czekamy do 15 czerwca 2018.

Teksty artykułów z dołączoną krótką notatką o autorze, zdjęciem autora oraz oświadczeniem prosimy przesłać na adres: com.press.uj@gmail.com.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania artykułów, zasad publikacji, instrukcja dla autorów, jak i wzór oświadczenia dla autorów, znajdziecie w zakładce „Dla autorów”.

Wszystkie artykuły będą dostępne w otwartej formule (open access).