Call for papers „Fake news w mediach”

Fot. pexels.com

Com.press. Pismo naukowe. Komunikacja i nauki o mediach.

IV Numer – październik 2018

„Fake news w mediach”

Zjawisko kaczek dziennikarskich w mediach znane jest już od dawna, jednakże wraz z rozwojem nowych technologii, coraz częściej nieprawdziwe lub zniekształcone informacje pojawiają się w internecie i mediach społecznościowych. Nakładające się na siebie zjawiska szumu informacyjnego, tabloidyzacji newsów, wirusowego rozprzestrzeniania informacji czy szeroko pojętego zjawiska cyberprzestępczości, prowadzą do zwiększającej się dezinformacji odbiorców informacji, czemu zostanie poświęcony czwarty numer Com.pressu.

Czekamy na artykuły mówiące o celowości publikacji fake newsów i intencjach ich autorów: rozrywce, propagandzie w nowych mediach, czarnym PR itp., a także o marginalizacji prawdy, roli sensacyjnych informacji w mediach, sposobach na przeciwdziałanie fake newsom, możliwościach weryfikacji informacji oraz szeroko rozumianych zagrożeniach wynikających z fake newsów.

 Przykładowe zagadnienia, których mogą dotyczyć nadsyłane artykuły:

– formy propagandy w internecie;
– kaczki dziennikarskie a fake newsy;
– rola sensacyjnych newsów w odbiorze mediów;
– dezinformacja w dobie nowych mediów.

Jesteśmy również otwarci na artykuły o innej tematyce, związane z komunikacją i mediami.

Na propozycje artykułów do IV numeru czekamy do 15 sierpnia 2018.

Teksty artykułów z dołączoną krótką notatką o autorze, zdjęciem autora oraz oświadczeniem prosimy przesłać na adres: com.press.uj@gmail.com.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania artykułów, zasad publikacji, instrukcja dla autorów, jak i wzór oświadczenia dla autorów, znajdziecie w zakładce „Dla autorów”.

Wszystkie artykuły będą dostępne w otwartej formule (open access).